Get Adobe Flash player

Pamätné mince

Pamätné mince

 Už od zavedenia eura môže každá krajina eurozóny raz za rok vydať pamätnú mincu v hodnote 2 €. Od júla 2012 môže každá krajina vydať za rok dve takéto mince Tieto mince majú rovnaké znaky a vlastnosti a rovnakú spoločnú stranu ako bežné dvojeurové mince. Líšia sa len pamätným motívom na národnej strane. Pamätné mince sa môžu vydávať len v hodnote 2 €. Sú zákonným platidlom na celom území eurozóny. To znamená, že sa môžu používať a musia akceptovať rovnako ako ostatné eurové mince.

Väčšina z týchto mincí pripomína výročia historických udalostí alebo vyzdvihuje súčasné udalosti historického významu. Prvú pamätnú dvojeurovú mincu vydalo Grécko pri príležitosti olympijských hier v Aténach v roku 2004.

Navrhovanie a vydávanie mincí je v pôsobnosti jednotlivých krajín eurozóny. Úlohou ECB v prípade pamätných i všetkých ostatných mincí je schvaľovať objem mincí, ktorý môžu jednotlivé krajiny vydať.  


Rok vydania 2004


      

        ✔               ✖                                               ✔                           

Rok vydania 2005


     

        ✔               ✖                                                                 

 

        ✔               ✖                        


Rok vydania 2006

      

        ✖                ✖                                ✔                                 

        ✖                

Rok vydania 2007

      

        ✖                ✖                                ✔                                

              

Rok vydania 2008

     

        ✔               ✖               ✔                                ✔                 

   

        ✖                ✖                                                      

Rok vydania 2009

    

                       ✖                                                                 

   

       ✔                                                                 

Rok vydania 2010

       

                        ✖                ✔                                                 

     

                       ✖                                                                  


Rok vydania 2011

     

                       ✖                                                                

       

                        ✖                ✔                                                

    

                       ✖                ✔                                     Rok vydania 2012

     

                       ✖                 ✔                                                


     

        ✖                ✖                                                                


Rok vydania 2013

           

                         ✖                                                                              

                                                                                        


      

                                          ✖                                                ✖                


    

                                          ✖                                                ✖ 


Rok vydania 2014

      

                                          ✖                                                ✖                     

                                          ✖                                                ✖                       

                                           ✖                                ✔                ✖                       

        ✖                ✖                ✔                                ✖                  

        ✖                


      Pamätné mince vydané všetkými krajinami eurozóny

Krajiny eurozóny zatiaľ spoločne vydali tri pamätné eurové mince: prvú v marci 2007 pri príležitosti 50. výročia Rímskej zmluvy, druhú v januári 2009 pri príležitosti desiateho výročia hospodárskej a menovej únie a tretiu v januári 2012 pri príležitosti 10. výročia vzniku eurových bankoviek a mincí. Tieto mince majú spoločný motív na národnej strane, pričom jeho súčasťou je názov vydávajúcej krajiny a názov udalosti v príslušnom jazyku, resp. jazykoch.


                                                          

                                                                                     


                         ✖  Belgicko                                Francúzsko                           Rakúsko

                           Nemecko                              Taliansko                               Portugalsko      

                           Írsko                                  ✖   Luxembursko                         Fínsko

                           Španielsko                          ✖  Holandsko                            ✖  Grécko

                         ✖  Slovinsko                               Cyprus                                  Malta

                           Slovensko                              Estónsko                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                    Belgicko                                 Francúzsko                           Rakúsko

                           Nemecko                              Taliansko                               Portugalsko      

                           Írsko                                  ✖   Luxembursko                         Fínsko

                           Španielsko                            Holandsko                            ✖  Grécko

                         ✖  Slovinsko                                                                                                                                                                                                          


                           Belgicko                                Francúzsko                            Rakúsko

                           Nemecko                              Taliansko                               Portugalsko      

                           Írsko                                  ✖   Luxembursko                        Fínsko

                           Španielsko                          ✔   Holandsko                             Grécko

                           Slovinsko                               Cyprus                                 Malta

                           Slovensko